Weekly News

HR

Employer branding

Gode mentorprogrammer er populære blandt yngre medarbejdere, fortæller Kirsten M. Poulsen, stifter af KMP+ House of Mentoring.

Mentoring skaber relationer, som ellers ikke ville være blevet skabt.

I kampen om at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere er mentorprogrammer et værktøj, mange virksomheder med god grund benytter sig af. For programmerne er efterspurgte, ikke mindst blandt yngre kandidater og i forbindelse med talentudvikling.

– Der er fire generationer på arbejdsmarkedet i øjeblikket med meget forskellig adfærd i forhold til, hvad de søger, hvordan de søger og hvor længe, de bliver i deres job. De to yngre generationer er ikke nær så loyale over for virksomhederne som de ældre, fortæller Kirsten M. Poulsen, ekstern lektor på CBS og direktør i KMP+ House of Mentoring.

Vil man holde på de unge, handler det i høj grad om at få dem til at føle sig værdsat i organisationen, forklarer Kirsten M. Poulsen.

– Det kan være svært at fastholde de unge gennem et langt graduate-program. De har en tendens til at holde sammen i deres egen gruppe, i stedet for at blive integreret i organisationen, påpeger hun.

– Her kan mentoring medvirke til at fastholde, fordi mentoring skaber relationer, som ellers ikke ville være blevet skabt, og samtidig giver indsigt i karrieremulighederne, og hvad der er vigtigt for at få succes i organisationen, uddyber hun.

En af de virksomheder, der med succes arbejder med mentoring, er advokatfirmaet Accura, der i samarbejde med KPM+ House of Mentoring på femte år gennemfører et ét-årigt mentorforløb.

– Vores mentees er jura- og HA(jur.)-studerende fra hele landet, der ønsker fortrolig sparring, personlig udvikling, forretningsforståelse samt indsigt og netværk i advokatbranchen, fortæller Head of Human Resources, Mikala Burman.

– Igennem mentorprogrammet oplever både mentees og mentorer personlig udvikling. Der etableres et stærkt netværk mellem deltagerne, og kendskabet til Accura blandt de studerende er steget markant gennem årene. Vi har fået nogle særdeles gode ambassadører på uddannelsesinstitutionerne og har fået lettere ved at rekruttere studentermedhjælpere og fuldmægtige, uddyber hun.

KMP+ House of Mentoring har siden 2009 uddannet mere end 7.000 mentorer og mentees i hele verden og siden 2000 arbejdet med at iværksætte professionelle mentorprogrammer i danske og internationale virksomheder.

Virksomheden er en af flere aktører på de danske marked for mentorprogrammer, som bl.a. tæller Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV), der i samarbejde med PwC, Håndværksrådet og Dansk Erhverv i flere år har stået bag et mentorprogram for mellemstore virksomheder. En del organisationer har desuden egne mentorprogrammer, f.eks. ingeniørernes fagforening, IDA. 

Fakta

KMP+ House of Mentoring gør mentorarbejdet håndgribeligt med værktøjet Mentor+Spillet, som bygger bro over generationer og nationaliteter. Ifølge Mentor+Spillet har mentor 10 roller. De er: Historiefortæller, sparringspartner, rådgiver, videndeler, coach, kritiker, netværker, døråbner, sponsor og ven.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler