Weekly News

Ekspertpanel: 3 gode råd om generations- og ejerskifte


Torben Bang, Partner, Andersens Partners

HVAD ER DEN VÆSENTLIGSTE OVER VEJELSE, MAN BØR GØRE SIG, NÅR MAN STÅR OVER FOR ET GENERATIONSSKIFTE?

– Det grundlæggende valg er, om man vil sælge virksomheden, eller lade den overgå til en ny generation i familien. Overvej, hvad der giver mest mening og værdi, selvom det er et lidt følsomt emne. Andres eventuelle ønsker, bør ikke påvirke valget.

HVORDAN FORBEREDER MAN SIG BEDST MULIGT PÅ ET GENERATIONSSKIFTE? 

– Ved at være god til at dokumentere arbejdsgange og sikre at kundekontakt, produktviden og virksomhedens DNA løbende overgives til den nye generation. Det er ikke en øvelse, som skal iværksættes 12-14 måneder før generationsskiftet; det skal helst foregå over en årrække.

HVILKEN FEJL SER DU OFTEST I FORBINDELSE MED GENERATIONSSKIFTER? 

– Der er en række forskellige fælder, man helst skal undgå. Én af dem er, at man kommer for sent i gang. I den forbindelse skal man sikre en god og gennemtænkt overdragelse af kunder, hvor den nye relation er sikret, før selve generationsskiftet gennemføres.Jan Al-Erhayem, Advokat og partner, Mazanti-Andersen Korsø Jensen

HVAD ER DEN VÆSENTLIGSTE OVER VEJELSE, MAN BØR GØRE SIG, NÅR MAN STÅR OVER FOR ET GENERATIONSSKIFTE?

– Et generationsskifte er ligeså meget en modningsproces som en forretningsmæssig kalkule. 

Derfor, og fordi det er hjerteblod for de involverede, bør man så tidligt som muligt tage de svære snakke og begynde at overveje forløbet.

HVORDAN FORBEREDER MAN SIG BEDST MULIGT PÅ ET GENERATIONSSKIFTE?  

– Få iværksat et struktureret forløb med rådgivere, der har prøvet det før. Jeg bruger selv en model, hvor man kommer igennem en 360 graders analyse af alle konsekvenserne ved generationsskiftet. Det giver ro i maven for ejeren, og et stærkere fundament for fremtiden.

HVILKEN FEJL SER DU OFTEST I FORBINDELSE MED GENERATIONSSKIFTER?

– Alle virksomheder er forskellige, men der hvor det oftest går galt er, hvis processen ikke er ordentligt planlagt. Og med det mener jeg også den følelsesmæssige modning. At slippe sit hjertebarn kan være enormt svært. Og den faktor skal en god rådgiver også tage højde for. Otto Frederik Spliid, Advokat og partner, Focus Advokater

HVAD ER DEN VÆSENTLIGSTE OVER VEJELSE, MAN BØR GØRE SIG, NÅR MAN STÅR OVER FOR ET GENERATIONSSKIFTE?

– Overvej, om der er familie eller nøglepersoner, der er egnede til at overtage, eller om et salg af virksomheden er den bedste løsning. Tænk også på, om virksomheden i samme proces skal konsolideres, for at kunne imødegå fremtidens krav.

HVORDAN FORBEREDER MAN SIG BEDST MULIGT PÅ ET GENERATIONSSKIFTE? 

– Der er både gode skattemæssige og selskabsretlige grunde til, at man bør forberede et generationsskifte i rigtig god tid. Såfremt et salg er løsningen, er det væsentligt med en plan for salgsmodning af virksomheden.

HVILKEN FEJL SER DU OFTEST I FORBINDELSE MED GENERATIONSSKIFTER?

– Manglende klarhed over, om den strategi, som er lagt forud for et generations skifte, også skal følges efter generationsskiftet. Ofte kan ejeren have en urealistisk opfattelse af virksomhedens værdi. Endelig kan det i familievirksomheder være tabubelagt at få vurderet den nye leders kompetencer.


Mette Klingsten, Advokat, Mette Klingsten Advokatfirma

HVAD ER DEN VÆSENTLIGSTE OVER VEJELSE, MAN BØR GØRE SIG, NÅR MAN STÅR OVER FOR ET GENERATIONSSKIFTE?

– I forhold til medarbejderne er det vigtigt at gøre sig klart, hvordan overdragelsen skal struktureres. Hvis der er tale om en videnstung virksomhed, hvor ejeren selv er involveret, må man også tage stilling til, om man som sælger vil fortsætte i virksomheden efter overdragelsen.

HVORDAN FORBEREDER MAN SIG BEDST MULIGT PÅ ET GENERATIONSSKIFTE? 

– I forhold til medarbejderne, bør man sikre sig, at ansættelseskontrakterne er opdaterede. Det kan også være fornuftigt at nøglemedarbejdernes viden er sikret, f.eks. via beskrivelser af processer og arbejdsgange. Aftaler med kunder og leverandører skal selvfølgelig også være ajour. 

HVILKEN FEJL SER DU OFTEST I FORBINDELSE MED GENERATIONSSKIFTER?

– En væsentlig fejl i forhold til medarbejderne er, at man ikke er opmærksom på, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Problemet opstår især i forbindelse med outsourcing og konkurs. Derudover ser vi, at man f.eks. ikke har fået taget stilling til feriepenge og overenskomster.


Søren Brinkmann, Advokat og partner, Brinkmann Kronborg Henriksen

HVAD ER DEN VÆSENTLIGSTE OVER VEJELSE, MAN BØR GØRE SIG, NÅR MAN STÅR OVER FOR ET GENERATIONSSKIFTE?

– Overordnet skal der tages stilling til hvornår og hvordan generationsskiftet skal ske. Dernæst er det væsentligt at gøre sig klart, hvordan den fremtidige ejer- og ledelsesstruktur skal være, ligesom de impliceredes kapitalmæssige forhold skal overvejes.

HVORDAN FORBEREDER MAN SIG BEDST MULIGT PÅ ET GENERATIONSSKIFTE? 

– Man starter i god tid, og er grundig. Et generationsskifte er kompliceret og tværdisciplinært, så det er i min optik afgørende, at de eksisterende ejere – men også selskabet – modtager rådgivning fra advokater og revisorer, der har prøvet det før.

HVILKEN FEJL SER DU OFTEST I FORBINDELSE MED GENERATIONSSKIFTER?

– Der er flere fælder, man kan gå i, men som eksempel ser vi ofte, at parterne ikke lykkes med at skabe sammenfaldende interesser – eller ”alignment of interest” – mellem ledelse og investor – og det minimerer værdien i en generationsskifteproces.


Rikke Gade Trinskjær, Juridisk konsulent, Patriotisk Selskab

HVAD ER DEN VÆSENTLIGSTE OVER VEJELSE, MAN BØR GØRE SIG, NÅR MAN STÅR OVER FOR ET GENERATIONSSKIFTE?

– Helt overordnet bør landmanden overveje, om det vigtigste er hensynet til virksomhedens drift, ejendommens forbliven i familien eller økonomisk ligestilling af børnene. Er der flere børn, vil en skævdeling oftest være nødvendig. 

HVORDAN FORBEREDER MAN SIG BEDST MULIGT PÅ ET GENERATIONSSKIFTE? 

– Det er vigtigt at have en åben dialog i familien, så man får afstemt forventningerne, og kan arbejde hen imod et fælles mål. Parterne bør desuden søge økonomisk og juridisk rådgivning tidligt i forløbet, og der bør lægges en skriftlig plan suppleret med et testamente.

HVILKEN FEJL SER DU OFTEST I FORBINDELSE MED GENERATIONSSKIFTER?

– Alt for ofte bruges der for lidt krudt på den indledende afdækning af parternes ønsker og muligheder, og man forsømmer at søge rådgivning. Begge generationer skal være helt afklarede med modellen, og de juridiske og økonomiske forudsætninger skal naturligvis være til stede.


Christian Gregersen, Partner, Gorrissen Federspiel

HVAD ER DEN VÆSENTLIGSTE OVER VEJELSE, MAN BØR GØRE SIG, NÅR MAN STÅR OVER FOR ET GENERATIONSSKIFTE?

– Tag udgangspunkt i, hvad der er godt for virksomheden, det er her jeres fremtidige cashflow skal komme fra. Generationsskiftet er også en mulighed for at løfte virksomheden til et nyt niveau – grib den!

HVORDAN FORBEREDER MAN SIG BEDST MULIGT PÅ ET GENERATIONSSKIFTE? 

– Start i god tid! Få alle mulighederne på bordet, det er ikke altid den mest oplagte, der er den bedste. Skab et team omkring jer, som er med over tid. Det kan f.eks. være bestyrelse og rådgivere.

HVILKEN FEJL SER DU OFTEST I FORBINDELSE MED GENERATIONSSKIFTER?

– At man let glemmer den menneskelige side. Husk, at det ikke kun drejer sig om økonomi, skat og jura. Når man har været ejerleder gennem mange år, er det svært at give slip, men det er nødvendigt. Husk god governance omkring jeres virksomhed og ejerskab.


Michael Serup, Partner, Bech-Bruun

HVAD ER DEN VÆSENTLIGSTE OVER VEJELSE, MAN BØR GØRE SIG, NÅR MAN STÅR OVER FOR ET GENERATIONSSKIFTE?

– Hvis virksomheden skal overgå til næste generation i familien, bør man være bevidst om, at det ofte vil kræve andre kompetencer end dem, den nuværende generation besidder. Vær nøgtern, når det gælder om at vurdere næste generations kvalifikationer.

HVORDAN FORBEREDER MAN SIG BEDST MULIGT PÅ ET GENERATIONSSKIFTE? 

– Ved overdragelse inden for familien, skal virksomheden og næste ejer styrkes, så der kan ske et planmæssigt ledelsesmæssigt generationsskifte. Det skal sikres, at den finansielle belastning bliver mindst mulig, og man bør søge kompetent sparring og inspiration.

HVILKEN FEJL SER DU OFTEST I FORBINDELSE MED GENERATIONSSKIFTER?

– At man forholder sig passiv og blot venter på, at den perfekte løsning dukker op af sig selv. Dernæst, at man først sent opdager, at sparring og inspiration rent faktisk kan bryde et stort og vanskeligt tema op i mindre og lettere overskuelige bidder, som det er muligt at handle på.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler