Weekly News

Ekspertpanel om digitalisering og disruption


Adam Lebech, branchedirektør hos Dansk Industri

Hvordan forandrer digitalisering erhvervslivet?

– Digitalisering er den største forandringskraft i vores tid. Måden, man driver virksomhed på, er i hastig forandring. Software vinder over hardware. Der kommer altså en stadig større værdi af den intelligens, der indlejres i produktet og de data, softwaren behandler. Robotter og avanceret produktion vil gøre det muligt at udføre mere produktion i Danmark.

Hvordan forandrer disruption erhvervslivet?

– Udvikling betyder, at etablerede virksomheder pludselig får konkurrence fra nye spillere fra helt uventet kant. Den udvikling kommer kun til at gå hurtigere. Det betyder, at nogle virksomheder vil uddø, nye forretningsmodeller og virksomheder opstår. Der er behov for, at mange virksomheder gentænker deres forretningskoncept til en digital verden og tager nye teknologier i brug.

Hvad er dit/jeres bedste råd til virksomhederne?

– Helt grundlæggende er der behov for, at ledelsen tager ansvar, træffer beslutninger for deres virksomheds digitale fremtid og investeringer derefter. Det går godt for danske virksomheder, og derfor er det et godt tidspunkt at foretage investeringer. Men det allervigtigste er strategien. Alle bør kunne svare på: Hvordan skal min virksomhed overleve og trives i en digital verden.Jakob Bjerre, Chief Sales Officer hos Develco A/S

Hvordan forandrer digitalisering erhvervslivet?

– Digitalisering er ganske enkelt vejen til forbedring og optimal styring af processer på alle områder i en virksomhed; det være sig administration, service, logistik, produktion og markedsføring. Altså alt i alt større effektivitet og kvalitet og dermed bedre konkurrenceevne. Et nej til digitalisering er sandsynligvis et nej til overlevelse som virksomhed.

Hvordan forandrer disruption erhvervslivet?

– Disruption forstået som radikal forandring har altid påvirket erhvervslivet. Udfordringen i dag er accelerationen af den teknologiske udvikling, der hele tiden skaber nye muligheder og kan gøre hidtidig praksis og produkter forældede på meget kort tid. Langsigtede planer og strategier kan derfor være en farlig hæmsko, der fjerner fokus fra virkelighedens verden.

Hvad er dit/jeres bedste råd til virksomhederne?

– Selvom det er lidt en floskel, så er der megen sandhed i budskabet: Tænk ud af boksen og gerne med hjælp udefra, så der kommer nye øjne på forretningen. Find inspiration i forskningsmiljøer og få sparring på realistiske muligheder fra erfarne udviklingsfolk. Se verden fra en kundesynsvinkel. Hvordan kan min virksomhed bedre dække eksisterende eller nye kundebehov?Anders Hvid, CO-FOUNDER AND CEO hos Dare Disrupt Foto: Flemming Leitorp

Hvordan forandrer digitalisering erhvervslivet?

– Digitalisering og digitale teknologier som kunstig intelligens, robotter, 3D-print, blockchain, driver de marginale omkostninger i den traditionelle værdikæde ned. Når bundlinjen forandres af digitalisering, må vi derfor turde at stille spørgsmål, der handler om toplinjen. Vi må turde gå efter større problemer – Det har vi nemlig nu råd til.

Hvordan forandrer disruption erhvervslivet?

– Samtalen om ”disruption” handler om mere end kampen mellem det analoge og det digitale. Det handler om at forstå, hvordan nye teknologier kan krydses og skabe nye produkter, der ikke eksisterede før. Og om at skabe nye markeder og nye kundebehov, der rykker på vores værdier på godt og ondt. Det kræver en ”teknologisk intuition”, som ikke bare handler om at gennemskue teknologiens udvikling, men også om at debattere de ringe i vandet, som den skaber.

Hvad er dit/jeres bedste råd til virksomhederne?

– ”Disrupt dig selv før en anden gør det” er alene et utilstrækkeligt budskab. Du skal langt hellere, disrupte dig selv for at skabe mere, end der var før. Disruption er en mulighed for at tænke større. Hvad kan vi skabe, hvis produktet er gratis? Hvilke problemer kan vi nu løse? Vores bedste råd til virksomheder er derfor at definere sig selv efter det problem og den udfordring, som virksomheden ønsker at løse – og ikke efter den løsning, de i øjeblikket har i deres produktportefølje.Gustaf Waenerlund, digital ekspert hos The Boston Consulting Group

Hvordan forandrer digitalisering erhvervslivet?

– Digitaliseringen skaber store muligheder for virksomheder, både internt i forhold til virksomhedernes operationelle effektivitet og forretningsmodeller, men i lige så høj grad forbedringsmuligheder af kundeoplevelser. Digitaliseringen åbner danske virksomheder op for helt nye vækstområder og skaber en øget adgang til globale markeder, men skærper samtidig konkurrencen.

Hvordan forandrer disruption erhvervslivet?

– Erhvervslivet bliver konstant udfordret af både nye start-ups og eksisterende virksomheder, der bruger digitalisering til at skabe løsninger, som dækker kundernes behov på helt nye måder. På meget kort tid kan der være vendt op og ned på den strategiske situation, og det er derfor altafgørende, at virksomhederne har konstant fokus på at disrupte deres egen forretning – før andre gør det.

Hvad er dit/jeres bedste råd til virksomhederne?

– Skab en forståelse for, hvordan digitale teknologier påvirker netop din virksomhed og industri, samt hvor mulighederne for at udvikle en konkurrencemæssig fordel ligger. Definer en klar vision for, hvordan din virksomhed bør arbejde med digitale initiativer, og hav hele tiden fokus på selve eksekveringen. Vigtigst, men ikke mindst: Gå i gang nu, lad være med at vente!

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler