Weekly News

Mogens Birch-Larsen, direktør i konsulentvirksomheden ConsulTeam Management. GENERATIONS- & EJERSKIFTE

Ejerlederens bestyrelse

Både hårde og bløde kompetencer tæller, når den professionelle bestyrelse skal hjælpe den ejerledede virksomhed gennem et ejer- eller generationsskifte.

Mange danske små og mellemstore virksomheder er ikke klar til at kunne foretage et succesfuldt ejerskifte. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Erhvervsstyrelsen har foretaget. F.eks. har 2/3 af virksomhederne ikke nedskrevet deres exit strategi og halvdelen af ejerne mener ikke selv, at deres virksomhed er klar til salg. Samtidig konkluderer undersøgelsen, at 61 procent af virksomhederne skal igennem et ejerskifte i løbet af de næste ti år.

Den rette sammensætning af bestyrelse er en forudsætning for at kunne udvikle sin virksomhed og foretage et vellykket ejerskifte. Det mener Mogens Birch-Larsen, der er direktør i konsulentvirksomheden ConsulTeam Management, hvorfra han rådgiver især ejerledede SMV-virksomheder.

– Det er ikke ualmindeligt, at man i en mindre, ejerledet virksomhed har en såkaldt ’tantebestyrelse’ bestående af kone, søn og onkel Hans. Og vi ser ofte, at arbejdet i sådan en bestyrelse stagnerer, og at virksomheden derfor ikke udvikler sig. Det er derimod vigtigt, at man sammensætter en bestyrelse således, at medlemmerne er valgt ud fra de kompetencer og kvaliteter, som virksomheden har brug for nu, siger Mogens Birch-Larsen.

– Ofte har man de juridiske og økonomiske kompetencer repræsenteret i en professionel bestyrelse, men man skal ikke glemme de menneskelige, pædagogiske egenskaber ikke mindst når det gælder ejer- og generationsskifte, som kræver forståelse og god kommunikation. Forskellige behov fordrer forskellige kompetencer. Nogle er rigtig gode til at vækste, men når det gælder ejerskifte og krisehåndtering er det et andet mindset, der er brug for.

Mogens Birch-Larsen er desuden stifter og medlem af BoardPartner – et netværk af professionelle bestyrelsesmedlemmer og talenter.

– Vi arbejder for virksomheder med mange forskellige behov. Når det gælder etablering af en bestyrelse kan vi hjælpe virksomheden i gang og stille med et eller to professionelle bestyrelsesmedlemmer, der sammen med ejeren afdækker behov og krav til bestyrelsen, forklarer Mogens Birch-Larsen.

Som bestyrelsesmedlem i en ejerledet virksomhed skal man desuden tage højde for den særlige rollefordeling, at direktøren kan afskedige bestyrelsen og ikke omvendt, som det er tilfældet i andre virksomheder.

– Det betyder, at man som bestyrelsesmedlem skal optræde med pli og mod. Det er vigtigt, at man tør stille de kritiske spørgsmål. Mange ejerledere er livslange iværksættere; de er rigtig dygtige til at få idéer og til at tage beslutninger, men de er ikke altid gode til at risikovurdere. Der skal bestyrelsen kende sit ansvar. Det kan naturligt nok være svært. Ved et ejerskifte er det desuden bestyrelsens vigtige opgave at udvise respekt for det, der er skabt og samtidig balancere dette med visionerne for, hvad der skal ske fremadrettet, siger Mogens Birch-Larsen. Han mener i øvrigt, at den professionelle bestyrelse skal vide, hvad der sker i virksomhedens maskinrum for at kunne være en god sparringspartner også for den nye direktion. Endelig skal man som bestyrelsesmedlem videre efter tre år.

– Man skal kun sidde i en bestyrelse, så længe man har noget at bidrage med, og efter tre år er det svært at blive ved med at se tingene på en ny måde. Og en virksomhed skal have nye vinkler på tingene for fortsat at kunne udvikle sig, slutter Mogens Birch-Larsen.

Del

Journalist

Anne-Mette Klausen

Andre artikler