Weekly News

Med droner opdager vi skader på vores tage, før de udvikler sig og får store økonomiske konsekvenser, siger primus motor i Odense Kommunes droneprojekt, Kim Allan Kristensen. SCM

Droner i kommunens tjeneste

Bygningsinspektion, bjørneklo- og mågebekæmpelse. I Odense Kommune har man opdaget, at fjernstyrede droner kan bruges til det meste.

Det interessante er, at vi altid opdager skader og mangler, når vi sender en drone op for at inspicere et tag.

Odense Kommune var en de første kommuner, der indkøbte droner og fik godkendt en egentlig driftshåndbog for brugen.

I dag ejer kommunen fem af de ubemandede flyvende objekter, som primært bruges til inspektion af byens tagflader for knækkede tagsten og andre skader. På den måde indhenter man værdifuld viden, som man ikke havde så let adgang til før, fortæller primus motor i droneprojektet, Kim Allan Kristensen, fra Byggeri- Vedligehold.

– Det interessante er, at vi altid opdager skader og mangler, når vi sender en drone op for at inspicere et tag. Dermed får vi en masse værdifuld viden, som vi ikke havde før, og som gør, at vi kan få skaden udbedret i tide. På den måde undgår vi, at små skader udvikler sig til noget, der har store konsekvenser, og som i sidste ende kan blive rigtig dyrt.

Han forklarer, at alle taginstallationer er indlagt i et digitalt vedligeholdelsesprogram, og at dronebilleder også kan indlægges i programmet. Dermed får man et meget mere retvisende billede af tagets tilstand.

– De billeder, som dronerne tager, udstyres med GPS-koordinater og en række andre data, som direkte kan overføres til vedligeholdelsesprogrammet. Dermed har man pludselig en hel masse data samlet, som før ville have krævet lifte, stilladser og en masse mandetimer at indsamle.

I dag har Odense Kommune otte uddannede dronepiloter inklusive Kim Allan Kristensen selv, og fra 2017 er det meningen, at kendskab­et til droneservicen skal udbredes endnu mere.

– Vores brug af droner har indtil videre haft meget eksperimenterende karakter, og derfor har vi ikke gjort så meget opmærksom på os selv internt i kommunen. Men det vil ændre sig, for erfaringerne er som sagt rigtig gode.

Men selvom Kim Allan Kristensen og hans dronekolleger er gået lidt stille med dørene, er der kommet flere henvendelser fra kommunens øvrige afdelinger.

F.eks. har man anvendt en drone til at kortlægge forekomsten af bjørneklo langs et åløb – en opgave, som dronen klarede rigtig fint.

– Ved hjælp af dronen er det ikke længere nødvendigt at sende nogen ud for rent fysisk at tælle planterne, siger Kim Allan Kristensen og nævner, at droner også har været indsat for at kortlægge trafikken i forbindelse med musikfestivalen, Tinderbox. Om den praksis skal fortsætte eller ej, er endnu ikke afgjort, men man er blevet sig nogle erfaringer rigere.

Et af de områder, hvor erfaringerne til gengæld peger i den helt rigtige retning, har med bekæmpelse af måge- og rågekolonier på byens tagflader at gøre.

Her har Odense Kommune udlånt en drone til en privat virksomhed, der arbejder på at montere en sprøjte på fartøjet. Lykkes det, vil dronen kunne navigeres hen over fuglenes redder, der ofte befinder sig på svært tilgængelige steder. Herfra vil den kunne oversprøjte æggene med en olieholdig væske, der sikrer, at de aldrig klækkes, og at kolonien dermed begrænses i omfang.

Udover at være en oplagt løsning på et voksende problem, har mågeprojektet også overbevist Kim Allan Kristensen og hans kolleger om, at droner og 3D-print, er to teknikker, der hører sammen.

– Det er jo lidt pionerarbejde, så når man pludselig vil montere en beholder og en sprøjte på en drone, findes de rette beslag ikke nødvendigvis i handelen. Derfor har vi anskaffet en 3D-printer, som gør det muligt for os selv at fremstille stumperne meget billigt. Den kombination åbner igen op for en endnu mere alsidig brug af droner, siger Kim Allan Kristensen.

Fakta

Odense Kommunes droner koster mellem 10.000 og 16.000 kr. stykket. Navigatørerne må pt. ikke flyve længere væk med dem, end at de kan se dem med det blotte øje.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler