Weekly News

HR

Digitalt løft af HR-processer

Mange virksomheder efter­spørger som Lindab redskaber til at effektivisere HR-processer, og her er digitalisering ikke til at komme uden om.

Det giver os et bedre overblik og beslutningsgrundlag.

I Lindab udnytter de digitale muligheder til at optimere og effektivisere HR-processer – til gavn for både medarbejdere og virksomhed. Virk­somheden udvikler og leverer ventilations- og byggeløsninger til den europæiske byggeindustri, er etableret i 32 lande og har 5.100 ansatte.

HR-ansvarlig i Lindab Danmark, Teddy Pedersen, fortæller, at virksomheden generelt har et stort fokus på medarbejderne og på at modernisere HR-processer.

– Vores dygtige og engagerede medarbejdere er nøglen til at give vores kunder den bedst tænkelige service og support. Derfor investerer vi meget i trivsel, sundhed og arbejdsmiljø, siger han.

Virksomheden måler på både psykisk og fysisk arbejdsmiljø to gange om året i form af en temperaturmåling og en tilfredshedsmåling. Måling­er, som er udgangspunktet for tiltag, der forbedrer samarbejde og trivsel i de forskellige afdelinger. En hjørnesten i Lindabs medarbejderudvikling er desuden den årlige MUS-samtale.

På det område var der brug for en modernisering. Lindab har derfor på koncernniveau købt en digital løsning, som de er i gang med at udrulle.

– Det digitale værktøj til MUS gør processen mere tydelig for alle. Det giver os et bedre overblik og beslutningsgrundlag i forhold til f.eks. at nyansætte og tilbyde eksisterende medarbejdere udvikling internt i virksomheden, siger Teddy Pedersen.

MUS-skemaerne på papir er helt konkret erstattet af et elektronisk system med online access.

– Nu har vi fået en mere effektiv og systematisk håndtering af MUS. Historikken er kommet med, og vi kan kigge tilbage og se, hvilke mål satte vi sidste år og følge målene hen over årene, siger han.

I forlængelse af MUS-samtalen kan medarbejderne – i samme system – finde og tilmelde sig koncernkurser, hvis de har brug for et kompetenceløft. Pt. er det dog kun de centrale kurser, der er tilgængelige, men Teddy Pedersen forventer, at også decentrale kurser målrettet de danske medarbejdere integreres i systemet.

Udover MUS-samtalen er der mulighed for at lægge jobbeskrivelser, jobopslag og CV ind i systemet.

– Det handler ikke nødvendigvis om at finde nye medarbejdere i andre afdelinger, men mere om videndeling på tværs af koncernen, siger Teddy Pedersen. En medarbejder i et andet land sidder måske inde med værdifuld viden, og med den digitale løsning er det nu muligt for Lindab-afdelinger i andre lande at få kontakt til og rådgivning af den pågældende medarbejder.

Lindab befinder sig stadig i opstartsfasen, men Teddy Pedersen har store forhåbninger til det nye system og forventer, at de digitale HR-moduler kan understøtte og styrke virksomhedens HR-processer i fremtiden. 

Fakta

En undersøgelse lavet for Erhvervsstyrelsen, viser positiv sammenhæng mellem produktivitet og digitalisering. Produktiviteten vokser i gennemsnit 2,4 procentpoint hurtigere om året i virksomheder med fokus på digitalisering, bl.a. fordi digitale processer kan frigøre tid til vækstfremmende aktiviteter.

Kilde: ICT, Innovation and Productivity Growth, udarbejdet af CEBR – Centre for Economic and Business Research, Copenhagen Business School 22. marts 2013

Del

Journalist

Kirsten Brandenborg

Andre artikler