Weekly News

Digitalisér bestyrelsen

De senere års professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark har følgeskab af en digital udvikling og nye løsninger, der direkte eller indirekte er skabt til at blive benyttet af en moderne bestyrelse.

Endnu er der dog kun få udbydere på det danske marked, der tilbyder cloudbaserede bestyrelsesportaler, hvor medlemmer af bestyrelser kan samle, organisere og hente relevant materiale, der skal drøftes.

Her kan direktionen uploade sine rapporteringer, og alt materialet kan organiseres i en mappestruktur, der er specialudviklet, så den understøtter arbejdsprocesserne i en bestyrelse.

På den måde har bestyrelsesmedlemmerne altid deres bestyrelsesmateriale lige ved hånden, uanset hvor i verden de befinder sig, og hvilken enhed de har adgang til.

Med en cloudbaseret bestyrelsesportal sikres det, at dokumenter, grafer, opstillinger og andet materiale altid er opdateret og nemt at finde, så beslutningsgrundlaget forbedres, bestyrelsesarbejdet bliver mere effektivt, og mulighederne for at leve op til kravene om god selskabsledelse styrkes.

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler