Weekly News

Aarhus Havn SCM

Fire havneprojekter

Største anlægsprojekt i Køges historie

Køge Havn omsætter i øjeblikket ca. to mio. tons gods om året, og havnen er dermed i forvejen blandt Danmarks ti største målt på godsomsætning. Men den skal være endnu større. Med de aktuelle udvidelser, hvor der investeres over én mia. kr., bliver havnen over dobbelt så stor.

Arealmæssigt bliver Køge Havn dermed også én af landets største, og forventning­erne er, at det vil resultere i en stigning på 50-55 procent i godsomsætningen frem mod 2025.

Udvidelsen, der finder sted i årene 2007-2022, er det største anlægsprojekts i Køges historie, og omfatter bl.a. flere kajmeter, større vanddybde, et stort landareal samt en ny unitterminal.

Når projektet er tilendebragt, vil Køge Havn kunne modtage skibe på op til 200 meters længde og 30 meters bredde. Det betyder, at det i fremtiden bliver muligt at anløbe havnen med dobbelt så store skibe, som tilfældet er i dag.

Etableringen af den nye havn begyndte i 2007, hvor Køge Jorddepot startede på opfyldning med ren og lettere forurenet jord fra byggeprojekter på Sjælland.Aarhus klar til verdens største

I Aarhus vedtog byrådet helt tilbage i 1997 den såkaldte masterplan, der beskriv­er udviklingen af byens havn.

Planens første etape involverede en ny containerterminal i Østhavnen med 500 m kaj, en vanddybde på 14 m og et land­areal på 250.000 m2. Den del af planen blev færdiggjort i 2001.

Anden etape – en udvidelse med yderligere 800 m kaj og mere end 300.000 m2 landareal – blev taget i brug den 1. september 2007.

Nu er man så i samarbejde med de kund­er, der ønsker at benytte området, gået i gang med at forlænge multiterminalen nordøst for Oliehavnsområdet. Terminalen skifter i den forbindelse navn til Omniterminalen, og bliver på ca. 80.000 m2 med en vanddybde på 14 m.

Når masterplanen er fuldt realiseret i 2020, vil Aarhus Havn dermed dække et område på ikke mindre end 180 hektar, og det vil være muligt at modtage verdens største containerskibe med partlast i containerhavnen. Den forventede gods­kapacitet stiger dermed til omkring 20 mio. tons årligt.Udvider til fordel for offshore

Esbjerg Havn er med sine 4,5 mio. m2 allerede landets arealmæssigt største havn. Den vestjyske storhavn overgik allerede i 2000 fra statseje til kommunal selvstyrehavn. Derefter har man i perioden 2003-2014 investeret omkring én mia. kr. i nye moderne faciliteter og arealer.

Dette er primært sket for at imødekomme den store efterspørgsel fra offshore-industrien, men også fra de øvrige over 200 forskellige virksomheder, der har adresse på havnen.

I 2013 åbnede man det nye havneområde Østhavnen på 650.000 m2, som primært bruges til samling, test og udskibning af vindmøller. Østhavnen er siden da blevet udvidet af flere omgange, og fra efteråret 2017 vil den udgøre et areal på én mio. m2.

Ifølge salgsdirektør Jesper Bank, er den store diversitet blandt havnens virksomheder en bevidst strategi, der skal give havnen flere baner at spille på, og dermed gøre den mindre sårbar i forhold til frem­tidige konjunktursvingninger.Jernbane og søveje smelter sammen

Med den nye kombiterminal, der stod færdig i 2015, smeltede vej- og jernbanenettet på Hirtshals Havn så at sige sammen med søvejene. Der er nu jernbanetransport hele vejen til havnen, så trailere kan trækkes direkte fra jernbanevogne og ombord på færgerne. Dermed er det muligt for gods-transportører at minimere logistikomkostningerne yderligere.

Det vurderes, at den nye kombiterminal ved foden af det europæiske motorvejsnet og 20 minutters sejlads fra sejlruterne mellem Europas vestkyst, Storbritannien, Skandinavien og Baltikum, vil give Hirtshals Havn endnu bedre muligheder for at nå målet om at blive et skandinavisk knude­punkt for transport i alle afskygninger.

Udover kombiterminalen blev Hirtshals Havn i 2015 udvidet med 190.000 m2 erhvervsareal i form af en landudvidelse med tilhørende vejanlæg, toldanlæg og check-in boder til færgeruten Fjord Line. Aktuelt skal der i 2017 etableres et nyt miljøbassin samt parkeringsplads med toiletfaciliteter til gæster på stranden øst for havnen.


Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler