Weekly News

Den motiverede virksomhedsoverdragelse betaler sig

M&A-rådgivning optimerer salget og sikrer både køber og sælger, at virksomheden får den overdragelse, der bedst tjener dens tarv.

Køber og sælger har en fælles interesse i at sikre den del af virksomhedens værdi, som rækker ud over kroner og ører.

Den lykkelige virksomhedsoverdragelse er et komplekst forløb, som handler om meget mere end blot at tømme kontoret. For sælger handler det om at identificere de mest sandsynlige købere, mens det for køber handler om at sikre forudsætningerne for det potentiale, man køber sig ind i.

Vi har spurgt Lektor ved CBS og Partner hos CAPCON Corporate Finance, Carl Agerbech Petersen, hvilken rolle M&A spiller, når man står over for køb eller salg af en virksomhed.

– Uanset om køberen af en virksomhed er en anden virksomhed, en privatperson, eller en kapitalfond, er virksomhedsoverdragelse en meget omstændelig proces, som typisk forløber over et-to år fra ejeren (evt. ejerne) har besluttet sig til at sælge virksomheden til han står med pengene i hånden, fortæller han. Rent konkret indledes den ved, at ejer hyrer en rådgiver til at se på, hvordan man kan få solgt den pågældende virksomhed.

– Rådgiveren kortlægger først nødvendige ændringer for at optimere virksomhedens værdi og gøre den parat til at blive solgt, en såkaldt ”salgsmodning”. Herefter skal der skrives et ”information memorandum” eller et ”prospekt”, dvs. en detaljeret beskrivelse på op til 500 sider af virksomheden og dens juridiske, finansielle og økonomiske forhold. Dokumentet skal danne grundlag for de potentielle køberes vurdering af virksomheden.

Når en virksomhed skifter ejer er det en M&A-aktivitet, som kan være en fusion eller et køb, på engelsk henholdsvis ”Mergers” og ”Acquisitions”, forklarer Carl Agerbech Petersen. Det er juraen, der afgør, hvilken af de to, der er tale om; Termen fusion bruges dog ofte for at signalere til omverdenen, at to ligeværdige virksomheder fremover har samme ejer.

M&A-rådgiverens udgangspunkt er at identificere de mest sandsynlige købere, og de mest sandsynlige købere er i ethvert tilfælde dem, som bedst vil kunne drive virksomheden og dem, der kan og vil betale den bedste pris.

De potentielle købere, som sælger henvender sig til med det udarbejdede materiale, har ifølge Carl Agerbech Petersen på samme måde brug for rådgivning til at lave deres egen undersøgelse af virksomheden – en såkaldt ”due diligence”.

– Hver eneste sten bliver vendt, hver eneste bilag; sådan at køberen sikrer sig, at der ikke er nogen skjulte fejl og mangler, om jeg så må sige.

Typisk kontaktes flere købere, og hvis de ender i konkurrence kan der være flere runder, hvor sælger går videre med de mest interessante, fortæller Carl Agerbech Petersen. For alle involverede gælder dog altid, at processen er underlagt kontraktlig fortrolighed.

– Fra handlens synspunkt er købssiden det 180 grader modsatte af salgssiden, men køber og sælger har også en fælles interesse i at sikre den del af virksomhedens værdi, som rækker ud over kroner og ører.

– En værdi, som står og falder med virksomhedsoverdragelsen, og som, idet virksomheden åbner sig ud mod potentielle købere, netop er ekstra sårbar, pointerer han.

For det at sælge en virksomhed betyder rigtig meget for virksomheden selv – det betyder meget for medarbejderne, leverandørerne og kunderne, konkluderer Carl Agerbech Petersen. Derfor har begge parter brug for rådgivning fra erfarne og kvalificerede specialister, som på baggrund af effektiv analyse i sidste ende kan identificere, motivere og effektuere det bedste match.

Fakta

Begrebet Mergers & Acquisitions er en juridisk måde at skelne mellem to typer af ejerskifte i en virksomhed og kan på dansk oversættes til henholdsvis fusioner og køb. Termen fusion bruges desuden ofte for at signalere til omverdenen, at to ligeværdige virksomheder fremover har samme ejer.

Del

Journalist

Julie Gufler

Andre artikler