Weekly News

Data warehouse skabte overblik

Med afregning for både el og internet på samme faktura, havde elselskabet Blue Energy brug for et værktøj, der skabte gennemskuelighed.

Det tog faktisk ikke meget mere end en måned, før vi var oppe at køre.

Alle der har prøvet at skifte elselskab eller bare har modtaget en elregning ved, at markedet for energi kan være en særdeles kompliceret størrelse. Af samme grund var forståelige regninger et af de mål, som elselskabet Blue Energy satte sig for at realisere, da virksomheden blev etableret tilbage i 2013.

Men én ting er at designe en elregning, der er forståelig for folk, uden lange videregående ingeniør­uddannelser. Noget andet er internt i virksomheden at kunne analysere de enorme mængder data, som et moderne elselskab producerer.

Det kan COO og partner i Blue Energy A/S, Christopher Olesen skrive under på. Ikke mindst fordi selskabet på trods af sin unge alder også er begyndt at udbyde internet.

– Alt i alt resulterer det i høj kompleksitet, og store mængder data, der skal analyseres for sammenhænge, siger Christopher Olesen, og fortæller, at dataudtræk tidligere foregik via regneark. Men med den stigende kompleksitet og ønsket om at bruge data mere konstruktivt og samtidig skabe optimale vilkår for analyse og rapportering, opstod behovet for at samle virksomhedens data i et egentlig data warehouse.

Det var ikke mindst ønsket om at kunne analysere på tværs af forskellige IT-systemer, der drev værket, siger Christopher Olesen.

– Hvis du både vil være internetudbyder og energiselskab, og derudover også gerne vil afregne alle ydelser på samme faktura, så er du nødt til at kunne hente og sammenstille data fra forskellige kilder, og der er et data warehouse den helt oplagte løsning, siger han og fortsætter:

– Vi sidder jo mellem staten på den ene side og netselskaberne og vores egne kunder på den anden side. Dermed har vi brug for at kunne se, hvordan alle disse transaktioner forløber. Dertil kommer den nye persondataforordning i maj næste år. At opnå compliance her vil også blive meget lettere med alle data tilgængelige i et system.

Da Christopher Olesen og Blue Energy først havde taget beslutningen om at opruste på digitaliseringsfronten, handlede det om at finde en leverandør, der kunne installere løsningen i en fart.

Valget faldt på en IT-virksomhed, der arbejdede med udgangspunkt i Kimballs BI/DW lifecycle, og som sammensatte et data warehouse baseret på de bedste standardværktøjer. Programmet Yellowfin anvendte Blue Energy allerede, og skulle nu også bruges til visualisering af data.

– Leverandøren havde en god forståelse for vores forretning, og sikrede en løbende forankring og anvendelse i organisationen. Det tog faktisk ikke meget mere end en måned, før vi var oppe at køre, siger Christopher Olesen, der glæder sig over den større gennemsigtighed – både for kunderne, men også internt i virksomheden. 

Fakta

Et data warehouse gør det bl.a. muligt at:

- sammenkoble data fra flere systemer og analysere på tværs i samme arbejdsgang

- bevare performance på kildesystemerne, da de ikke belastes ved rapportering og analyse

- øge datakvaliteten ved at tilpasse eller fjerne fejl eller mangler i data, når de indlæses fra kildesystemet

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler