Weekly News

Michael H. Nielsen, Direktør, Dansk Byggeri BUSINESS

Bæredygtighed – vinduespynt eller forretning?

Bæredygtighed som fokusområde bliver et grundvilkår.

Vi lever i en tid, hvor der kommer mere og mere fokus på CSR, energiforbrug, valg af materialer, håndtering og genanvendelse af affald. En bæredygtig tænkning vinder langsomt, men sikkert frem – det gælder også, når der bygges.

Internationale koncerner efterspørger certificeret bæredygtigt byggeri, ligesom pensionskasser opfører bæredygtigt byggeri. Den enkle forklaring er større og langsigtet sikkerhed for deres investering, og at bæredygtigt byggeri er en stigende del af virksomhedernes CSR politik. Fokus på og interesse for bæredygtighed blev skabt med Brundtlandrapporten tilbage i 1987, hvor de vestlige lande og ikke mindst EU lagde grunden til arbejdet med at konkretisere de tre væsentlige tilgange i bæredygtighed, nemlig økonomi, miljø og social bæredygtighed. Men er det så kun de få, der vil efterspørge bæredygtigt byggeri? Det er altid svært at komme med meget skråsikre vurderinger af, hvad nye fokusområder fører med sig og får af betydning. Men vi ved, at der sker store forandringer – også i vores måde at drive virksomhed på. Man må altså følge med, hvis man ikke vil smides af, når de hastige forandringer på nært sagt alle områder slår igennem.

Bæredygtighed som fokusområde forsvinder ikke, men vil blive et grundvilkår i løbet af en årrække. Ser vi f.eks. til Tyskland, så er 30 procent af alt kontorbyggeri i dag bæredygtighedscertificeret. Og det er det fordi, der er en efterspørgsel. Bæredygtighed bygger på en lang historie. Vi har længe og i stadig øget omfang skabt fokus på ressourceforbruget i vores samfund. Det gælder f.eks. energiforbrug, udledning af CO2 og håndtering af affald. Vi sammentænker og taler om cirkulær økonomi.

Og byggeriet står centralt. 40 procent af energiforbruget sker i tilknytning til bygninger, 30 procent af vores affald kommer fra byggeerhvervet. Og så opholder vi os 90 procent af vores liv i bygninger. Så sundhed og trivsel er nært forbundet med bygninger, hvad enten det gælder vores arbejdsplads eller hjem. I EU er der faktisk arbejdet så konkret med bæredygtighed, at der er udviklet standarder, der definerer bæredygtighed. I de kommende år skal der som supplement til tekniske standarder indarbejdes miljøvaredeklarationer for byggevarer. Og det stopper ikke her. Der er i mange af de lande, vi sammenligner os med, f.eks. Tyskland, England og USA udarbejdet certificerings- ordninger for bæredygtigt byggeri. Den trend er fulgt op af tilsvarende initiativer i Danmark med danske ordninger som Green Building Council Denmark og AktivHus Danmark.

Så vinduespynt eller forretning – den bæredygtige tænkning er kommet for at blive – og blive udviklet! Bæredygtighed går ikke over, men bliver en forretningsbetingelse.

Del

Journalist

Ekstern lederskribent

Andre artikler