Weekly News

3 interessante uddannelser

Djøf: Kursus Digital Ledelse

Få grebene til at arbejde med digital ledelse og digital organisationsudvikling i din virksomhed. Kurset giver dig et nyt mind-set samt indsigt i de nødvendige kompetencer og den viden, som skal til for at lykkes med digitalisering. Kurset består af to intense moduler, der hver varer 24 timer. En lang stribe kompetente undervisere fra ind- og udland underviser på kurset, der er bygget op som en vekselvirkning mellem indlæg, plenumdebatter og gruppeøvelser.

– Baseret på forskningsresultater og mit kendskab til erhvervslivet kan jeg se, at mange erfarne og højtuddannede ledende medarbejdere har brug for at få et nyt ledelsesfokus og -sprog, fortæller Pernille Kræmmergaard, direktør i Digitaliseringsinstituttet og kursusleder.

Konkret får du:
• Viden om samspillet mellem den teknologiske udvikling og virksomhedens udvikling.
• Metoder til, hvordan du kan bruge digitalisering til at skabe større værdi, bedre kunde/borger-betjening eller nye forretningsmodeller.
• Indsigt i de krav, digitaliseringen stiller til dit lederskab, og hvilke ledelsesmæssige kompetencer du har brug for.
• Indsigt i, hvad der skal til i hele udviklingen af din organisation, for at digitaliseringen vil lykkes i praksis.

Efter kurset har du gennem ny viden, casearbejde og refleksion over egen praksis fået grebene til at starte og deltage aktivt i den digitale omstilling i din organisation.

Næste kursus er fredag den 6. oktober 2017. Læs meget mere på www.djoef.dk

DTU: Master in Management of Technology

Teknologien i dag bliver morgendagens vare, og der skal tænkes nyt, hvis virksomhederne ikke vil falde ud af markedet. Det kræver et helt nyt mind-set for nøglemedarbejdere og ledere at agere i det agile univers, hvor forretningsmodeller og -strategier konstant ændrer sig, og produkternes liv på markedet bliver kortere.

Med DTU’s Master in Management of Technology (MMT) bliver du klædt på til at navigere i forandringer og samtidig udvikle forretningen. Alle DTU’s 19 institutter har bidraget med seneste nye forskning til uddannelsen.

Masteren er bygget op om grundstenene innovation, værdiskabelse og personligt lederskab.

– I dag har mange ledere og nøglepersoner brug for at tænke forretningsmodellerne i et bredere perspektiv. Det handler ikke kun om at sælge produktet, men om at sælge hele løsningen. Den enkelte leder skal hele tiden være ”alert” og omstillingsparat i forhold til, hvad der sker i markedet. For mange betyder det et helt nyt ledelsesfokus, og derfor har vi sammensat vores nye master med fokus på innovationsledelse, forklarer Peter Arbs, der er Program Director på uddannelsen.

Læs meget mere på www.business.dtu.dk/executive-mba.
Uddannelsen begynder 24. august.

CBS Master of Business Development (MBD)

CBS lancerer en helt ny fleksibel efteruddannelse, der skal give virksomhedernes erfarne medarbejdere nye perspektiver på forretningsudvikling. På trods af lange uddannelser og mange års erfaring oplever mange erfarne ledere og medarbejdere udfordringer i mødet med digitalisering og disruption. Uddannelsen klæder virksomhedens nøglemedarbejdere på til at binde opgaverne sammen på en ny måde og udnytte de muligheder, som opstår i et tiltagende agilt univers. Uddannelsens høje akademiske faglighed tager afsæt i hele CBS’ forskningskompetence.

– Vi har manglet en fleksibel platform for efteruddannelse på masterniveauet til den private sektor. Med vores nye MBD kan deltagerne selv vælge, hvilke fag de vil have, og hvor de vil begynde. Der er mulighed for blot at tage enkelte fag eller sætte en hel master sammen. Vi hjælper med vejledning undervejs, så den enkelte får valgt de relevante fag, fortæller Thomas Lange, der er programleder på uddannelsen.

Fagene er: forretningsudvikling, organisationsudvikling, innovation, strategisk kommunikation, personlig udvikling, supply chain management, ledelse, strategi, digitalisering, marketing samt økonomi og finansiering.

– Vi har lanceret uddannelsen baseret på forskning fra ti af vores 14 institutter. Og med tiden vil der komme endnu flere fag at vælge imellem, siger Thomas Lange.

Uddannelsen begynder januar 2018. Læs meget mere på www.cbs.dk/mbd.
Her kan du finde adgangskrav og anden praktisk information.

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler