Weekly News

2017 satte rekord i ejendomsinvesteringer

Sidste år blev der investeret rekordmeget i danske ejendomme, og de makroøkonomiske prognoser underbygger, at udviklingen vil fortsætte i 2018, siger ekspert.

Væksten er i høj grad drevet af interessen fra udenlandske investorer, der står for omkring 60 procent af den samlede trans­aktionsvolumen.

De samlede investeringer på det danske ejendomsmarked var i 2016 på 64 mia. kr., hvorimod de sidste år steg til knap 90 mia. kr. Det er en rekordstor transaktionsvolumen, siger direktør og seniorpartner, Morten Jensen fra ejendomsrådgiverfirmaet Newsec Egeskov & Lindquist A/S.

– Væksten er i høj grad drevet af interessen fra udenlandske investorer, der står for omkring 60 procent af den samlede transaktionsvolumen. De ser det stabile politiske miljø, den økonomiske vækst, den lave rente og de gode finansieringsmuligheder i Danmark som særdeles attraktive. Dertil kommer befolkningstilvæksten i de større byer, der selvfølgelig stimulerer efterspørgslen på boligmarkedet, siger Morten Jensen.

Kontor og boligmarkedet var da også de to dominerende segmenter på det danske ejendomsmarked i 2017. Her udgjorde investeringer i kontorejendomme 35 procent, mens 45 procent af den samlede transaktionsvolumen relaterede sig til boligmarkedet. Tendensen er da også, at det allerede nu er blevet sværere at finde tomme produktions-, lager- og logistiklokaler.

København viste sig igen at være det største marked i Danmark, siger Morten Jensen og peger på at den udvikling ser ud til at fortsætte i 2018.

– København og dens omegn stod i 2017 for 70 procent af de samlede transaktioner. Trods det ser vi også tendenser til større investeringsaktivitet uden for København, dog primært i de større hovedbyer som Aarhus, Odense, Aalborg og Trekantområdet, hvor der er god aktivitet og masser af udvikling.

Den lave rente har ifølge Morten Jensen betydet, at pensionskasser og investorer i højere grad har bevæget sig væk fra obligationer, der historisk set har været et foretrukket aktiv på grund af sikkerheden. I stedet er ejendomme blevet en af de populære, alternative investeringsmuligheder, fordi det danske ejendomsmarked byder på en høj sikkerhed og et godt afkast.

Og selvom nogle eksperter forventer, at Den Europæiske Centralbank (ECB) har rentestigninger på dagsordenen i fremtiden, så mener Morten Jensen ikke, at det er sandsynligt, at det sker inden for de næste seks måneder. Han mener derimod, at den stærke økonomiske udvikling i Danmark kombineret med de lave renter, der historisk følger ECB's renteniveau på grund af fastkurspolitikken, udgør et godt grundlag for et fortsat attraktivt ejendomsmarked.

– Så længe de lave renter fortsætter, bliver afkastet på obligationer så beskedent, at det alternative investeringsmarked er mere interessant for investorerne – især investeringsejendomme, der giver et stabilt cash flow.

Så vi ser p.t. ikke noget i de makroøkonomiske prognoser, der tyder på, at den gode udvikling ikke skulle fortsætte to-tre år endnu.

Fakta

Omkring 60 procent af investeringerne i danske ejendomme kommer fra udlandet. Særligt svenske investorer har kastet deres kærlighed på Danmark, skarpt efterfulgt af investorer fra Tyskland og England.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler